House Sale & Rent

ประกาศให้เช่าบ้าน

บ้านอยู่แถวๆตลาดบ้านใหม่ อยู่ใกล้โรงแรมริมกก
การเดินทางสะสวกสบายสามารถเข้าเมืองได้ทั้ง 2 ทาง

– ให้เช่า บ้านหลังเล็ก 3 หลัง

– ติดต่อได้ที่ คุณ ถนัด 089-เก้า-ห้า-ห้า-สี่-แปด-ห้า-เจ็ด

ภาพแสดงรายละเอียดต่างๆของบ้าน คลิกที่นี่

ภาพบ้านบางส่วน

แผนที่

Get Directions